ISTQB® Advanced Test Manager

Cena:
2500zł + VAT (bez egzaminu)
3600zł + VAT (z egzaminem)

 *Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest opłacenia faktury proforma.

Zapisz się na najbliższe terminy szkolenia:
 • 17-18-19-20-21.06.2024 (5 dni)
 • 25-26-27.09; 3-4.10.2024 (3dni+2dni)
 • 20-21-22.11; 28-29.11.2024 (3dni+2dni)
 • ISTQB® Certyfikowany Kierownik Testów poziom Zaawansowany – ISTQB® Advanced Test Manager

  Dedykowane jest dla osobom posiadających certyfikat poziomu podstawowego oraz odpowiedzialnym za zarządzanie projektem w zakresie czynności związanych z testowaniem, zasobów uczestniczących w testowaniu oraz doboru podejścia dooceny przedmiotu testu. 

  • Prezentacji – 30%
  • Interaktywne sesje rozwiązywania zadań i pytań egzaminacyjnych  – 70%

  Korzystamy z narzędzi: zoom, mural

  Po szkoleniu uczestnik będzie umiał odpowiedzieć na poniższe pytania:

  • Jak właściwie dobrać proces testowy do metodyki wytwórczej?
  • Przez odpowiedzialnością kierownika testów a co kierownika projektu?
  • Jak zidentyfikować interesariuszy testowania i dlaczego tak ważne jest nie pominięcie żadnej ze stron?
  • Jakie dokumenty testowe należy przygotować w projekcie oparty o podejścia zwinne a jakie w  projekcie opartym o podejścia sekwencyjne?
  • Jak szacować liczbę testów oraz zasobów potrzebnych na wykonanie testów?
  • Jak dobrać wysiłek testowy w zależności od czasu i zasobów jakimi dysponujemy?
  • Jak zarządzać ryzykiem produktowym?
  • Jak uznać, że tyle testowania wystarczy?
  • Jak sobie radzić w projektach zleconych na zewnątrz oraz rozproszonych?
  • O jakie aspekty zadbać w przeglądzie kierowniczym i w audycie?
  • Dlaczego procesy testowe podlegają audytom?
  • Na którym etapie cyklu życia projektu należy ustalać cykl życia defektu, dlaczego jest to obowiązek kierownika testów?
  • Po co mierzyć dojrzałość procesów testowych?
  • Kiedy decydować się na narzędzia własne a  kiedy na narzędzia komercyjne?
  • Jak wykonać arkusz kompetencji?
  • Jak skutecznie przeprowadzić rekrutację?
  • Co nas motywuje?
  • Jak zadbać o właściwą komunikację i onboarding członków zespołu testowego?
  • I wiele innych…
   

  Plan szkolenia:

  Dzień 1
  • Planowanie testów, monitorowanie i nadzór nad testami
  • Ocena kryteriów zakończenia i raportowanie
  Dzień 2
  • Zarządzanie testami w kontekście
  • Testowanie oparte na ryzyku i inne podejścia do priorytetyzacji testów i przydzielania prac związanych z testowaniem
  Dzień 3
  • Dokumentacja testowa i inne produkty pracy
  • Szacowanie testów
  • Definiowanie i wykorzystywanie metryk testowych
  • Wartość biznesowa testowania
  • Testowanie rozproszone, zlecone na zewnątrz, zlecone wewnątrz
  • Zarządzanie z zastosowaniem norm branżowych
  Dzień 4
  • Przegląd kierowniczy i audyty
  • Zarządzanie przeglądami
  • Zarządzanie defektami
  • Doskonalenie procesu testowego z użyciem modelu TMMi, TPINext, STEP, CTP
  Dzień 5
 • Narzędzia testowe i automatyzacja
 • Zwrot z inwestycji (ROI – Return On Investment)
 • Proces wyboru narzędzia
 • Umiejętności interpersonalne – budowa zespołu
 • Dynamika zespołu testowego
 • Umiejscowienie testów w organizacji
 • Akredytacja dostawcy szkoleń ISTQB Advanced Level - Poziom Zaawansowany
  Akredytacja przyznana przez Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych

  Organizacja szkolenia w Wirtualnej Klasie

  • Szkolenie jest realizowane w godz. 9:00-16:00
  • W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy przerwy 10-minutowe, w tym 30-minutową na lunch; szczegółowy rozkład przerw ustalamy z grupą

  Egzamin ISTQB® Advanced Test Manager

  • Test wielokrotnego wyboru składający się z 65 pytań
  • Do zdobycia 115 punktów
  • Pozytywny wynik: 75 punktów (65%)
  • Czas trwania: 180 minut
  • Język polski

  Organizacja szkolenia

  • Rodzaj szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
  • Forma realizacji: stacjonarnie lub zdalnie
  • Język szkolenia: polski
  • Język materiałów: polski
  • Wielkość grupy: do 14 uczestników
  Partnerstwo przyznane przez Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych
  Akredytacja przyznana przez Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych