Polityka Prywatności

Polityka prywatności serwisu: jkanalysis.pl

Wprowadzenie

Niniejsza polityka prywatności informuje o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, a w tym o sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych. Niniejsza polityka uwzględnia obowiązujące przepisy prawa, a w tym Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”) oraz Ustawę o ochronie danych osobowych z dn. 18 maja 2018r. (Dz.U. 2018 poz. 1000). (tzw. „UODO”)

Zapewniamy, że dokładamy należytej staranności aby zapewnić ochronę interesów osób, których dane osobowe przetwarzamy. W szczególności zapewniamy, że przetwarzamy dane zgodnie z RODO, w oznaczonych, zgodnych z prawem celach o których Państwa informujemy. Dane osobowe są merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania i wymagań przepisów.

1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku zapisem na szkolenia w klasie wirtualnej oraz zapisem na Newsletter.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest:

Joanna Kazun Analysis z siedzibą w 05-400 Otwock, ul. Ługi 21c, NIP: 9181975536, REGON: 383971451.

3. Bezpieczeństwo danych

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą
o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Przetwarzanie danych osobowych

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika w celu realizacji zawarcia pomiędzy stronami umowy szkoleniowej oraz w przypadkach w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Realizacja przetwarzania danych osobowych

Funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach są realizowane poprzez dobrowolne wprowadzenie danych przez użytkowników w formularzach szkoleniowych i kontaktowych Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis jkanalysis.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości do zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji pod adresem mail: kontakt@jkanalysis.pl